Voorlichting en nascholing

Instituut SHS ontwikkelt voorlichtingsprojecten voor leerlingen en bijscholingscursussen voor docenten.
De voorlichtingsprojecten voor leerlingen zijn erop gericht hen vertrouwd te maken met hun lichaam en de ontwikkeling daarvan. Ook wordt aandacht besteed aan wat leerlingen kunnen verwachten bij het bezoek aan de dokter.
Voor docenten worden cursussen ontwikkeld waarin zij leren hoe zij kunnen bijdragen aan de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij wordt nader ingegaan op veel voorkomende problemen bij leerlingen.